Basys 3 Board
FPGA Pin Assignments
for On-Board I/O
function FPGA pin function FPGA pin reverse look-up reverse look-up
LEDs BUTTONS FPGA pin function FPGA pin function
LD0 U16 BTNL W19 E19 LD1 V13 LD8
LD1 E19 BTNR T17 L1 LD15 V14 LD7
LD2 U19 BTNU T18 N3 LD13 V15 SW5
LD3 V19 BTND U17 P1 LD14 V16 SW1
LD4 W18 BTNC U18 P3 LD12 V17 SW0
LD5 U15 R2 SW15 V19 LD3
LD6 U14 SWITCHES R3 SW11 V2 SW8
LD7 V14 SW0 V17 T1 SW14 V3 LD9
LD8 V13 SW1 V16 T2 SW10 V4 AN2
LD9 V3 SW2 W16 T3 SW9 V5 CF
LD10 W3 SW3 W17 T17 BTNR V7 CDP
LD11 U3 SW4 W15 T18 BTNU V8 CD
LD12 P3 SW5 V15 U1 SW13 W2 SW12
LD13 N3 SW6 W14 U2 AN0 W3 LD10
LD14 P1 SW7 W13 U3 LD11 W4 AN3
LD15 L1 SW8 V2 U4 AN1 W5 Sys Clock
SW9 T3 U5 CE W6 CB
DISPLAY
(4 digit 7-segment display)
SW10 T2 U7 CG W7 CA
SW11 R3 U8 CC W13 SW7
CA W7 SW12 W2 U14 LD6 W14 SW6
CB W6 SW13 U1 U15 LD5 W15 SW4
CC U8 SW14 T1 U16 LD0 W16 SW2
CD V8 SW15 R2 U17 BTND W17 SW3
CE U5 U18 BTNC W18 LD4
CF V5 CLOCKS U19 LD2 W19 BTNL
CG U7 system
(100 MHz)
W5
CDP V7
AN0 U2
AN1 U4
AN2 V4
AN3 W4